Verejné zákazky zo štátu Španielsko

Zobrazených 76 686 verejných zákaziek

4. 2. 2020

4. 2. Správa športových zariadení Alicante, Pridelenie zmluvy Španielsko

31. 1. 2020

31. 1. Inžinierske služby v oblasti diaľkovej manipulácie Barcelona, Dodatočné informácie Španielsko

22. 1. 2020

22. 1. Agentúrne služby dočasného zamestnávania Alicante, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Španielsko
22. 1. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb týkajúca sa poskytovateľa logistiky pre širší prístup Barcelona, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Španielsko

31. 12. 2019

31. 12. Inžinierske služby v oblasti diaľkovej manipulácie Barcelona, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Španielsko

30. 12. 2019

30. 12. Poskytovanie služieb v oblasti jadrových analýz Barcelona, Pridelenie zmluvy Španielsko

18. 12. 2019

18. 12. Práce na stavbe železničnej signalizácie Madrid, Dodatočné informácie Španielsko
18. 12. Celkový prehľad o zlepšení rozsahu a kvality dodržiavania predpisov BOZP Bilbao, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Španielsko
18. 12. Práce na stavbe železničnej signalizácie Madrid, Dodatočné informácie Španielsko
18. 12. Práce na stavbe železničnej signalizácie Madrid, Dodatočné informácie Španielsko
18. 12. Piesčitý štrk Madrid, Dodatočné informácie Španielsko
18. 12. Práce na stavbe železničnej signalizácie Madrid, Dodatočné informácie Španielsko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter