Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 282 dopytov.

Posledné dopyty

včera Technické plyny na laboratórne využitie vráta... Trenčiansky kraj
včera Laboratórne destilačné meracie prístroje a za... Košický kraj
včera Dodanie kancelárskych potrieb Žilinský kraj
včera Dodávka bezgluténoveho pečiva Bratislavský kraj
včera Prístup do databázy firiem a finančných údajo... Bratislavský kraj
včera Spotrebný materiál do tlačiarne Slovensko
včera Dodanie stravných poukážok Košický kraj
včera Dodanie lampy Bratislavský kraj
včera Dodanie zdravotníckeho spotrebného materiálu Bratislavský kraj
včera Dodanie farieb a lakov Bratislavský kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 203 zákaziek.