Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 424 dopytov.

Posledné dopyty

včera Rekonštrukcia budovy obecného úradu Prešovský kraj
včera Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie m... Žilinský kraj
včera Rekonštrukcia plaveckého bazéna Bratislavský kraj
včera Rekonštrukcia budovy základnej školy Bratislavský kraj
včera Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Bratislavský kraj
včera Vybudovanie zberného dvora Trenčiansky kraj
včera Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodník... Prešovský kraj
včera Realizácia stavby cyklocesty Banskobystrický kraj
včera Vybudovanie nájomného bytového domu Nitriansky kraj
včera Realizácia stavby kompostárne Trenčiansky kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 603 zákaziek.