Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 179 dopytov.

Posledné dopyty

19. 7. Montáž, zapožičanie a demontáž dopravného zna... Slovensko
19. 7. Vypracovanie kreatívnej komunikačnej stratégi... Bratislavský kraj
19. 7. Odstránenie nebezpečného odpadu Žilinský kraj
19. 7. Údržba a servis zdravotníckych prístrojov Žilinský kraj
19. 7. Dodanie 1.000 ks DVD vrátane napálenia dát Bratislavský kraj
19. 7. Dodanie potravín Prešovský kraj
19. 7. Oprava zdvíhacích zariadení Trnavský kraj
19. 7. Dvojtlačitko húkačky ZVIL Žilinský kraj
19. 7. Tlačiarenské služby Trenčiansky kraj
19. 7. Dodanie práčky Trenčiansky kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 250 zákaziek.