Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 376 dopytov.

Posledné dopyty

včera Vybudovanie cyklotrasy Žilinský kraj
včera Vybudovanie cyklotrasy Žilinský kraj
včera Vybudovanie 2 ks vsakovacích vpustí na komuni... Žilinský kraj
včera Alkohol tester Dräger Alcotest 7510 Košický kraj
včera Dodanie potravín Trenčiansky kraj
včera Údržba, opravy, tech.kontroly a revízie lokom... Slovensko
včera Nákup technologického vozidla Slovensko
včera Odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motori... Slovensko
včera Dodanie stravných poukážok Prešovský kraj
včera Dodávka stavebného materiálu Prešovský kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 182 zákaziek.