Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 327 dopytov.

Posledné dopyty

dnes Dodanie kancelárskych potrieb Bratislavský kraj
dnes Nákup tonerov Bratislavský kraj
dnes Dodanie potravín Košický kraj
dnes Dodanie počítačového vybavenia Žilinský kraj
dnes Agrochemikálie k projektu Trnavský kraj
dnes Kúpa úžitkového motorového vozidla Bratislavský kraj
dnes Dodanie potravín Košický kraj
dnes Dodanie hnojiva Trnavský kraj
dnes Dodanie zdravotnej techniky Bratislavský kraj
dnes Dodanie potravín Slovensko

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 260 zákaziek.