Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 310 dopytov.

Posledné dopyty

dnes Odvoz a likvidácia odpadu Nitriansky kraj
včera Dodanie technických plynov Prešovský kraj
včera Kalibrácia konvenčných dĺžkových meradiel, šp... Slovensko
včera Metrologické služby - overenie určených merad... Slovensko
včera Kalibrácia meradiel pre nedeštruktívnu tech. ... Slovensko
včera Dodanie potravín Trenčiansky kraj
včera Dodanie potravín Trenčiansky kraj
včera Vývoz a likvidácia kalu zo žumpy Bratislavský kraj
včera Dodávka dataprojektorov vrátane montáže Bratislavský kraj
včera Uskutočnenie stavby stojiska polopodzemných k... Trenčiansky kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 236 zákaziek.