Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 37 045 verejných zákaziek

17. 10. 2019

17. 10. Výsadba a údržba zelených plôch Lučenec, Dodatočné informácie Slovensko
17. 10. Predmety osobnej starostlivosti Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
17. 10. Látky ničiace baktérie na systémové použitie Košice, Dodatočné informácie Slovensko
17. 10. Rôzne špeciálne strojové zariadenia Lipany, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Priemyselné mechanizmy Ulič, Pridelenie zmluvy Slovensko
17. 10. Základné anorganické a organické chemikálie Šarišské Michaľany, Pridelenie zmluvy Slovensko
17. 10. Tonerové náplne Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
17. 10. Elektrická energia Lučenec, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Telekomunikačné služby Banská Bystrica, Dodatočné informácie Slovensko
17. 10. Traktory/ťahače Revúca, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Informačné panely Prešov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Stavebné práce Žilina, Dodatočné informácie Slovensko
17. 10. Obrábacie stroje Trebišov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Služby na čistenie a zametanie ulíc Lučenec, Dodatočné informácie Slovensko
17. 10. Poisťovacie služby Nitra, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Pomocné služby pre cestnú dopravu Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
17. 10. Stavebné práce Žilina, Dodatočné informácie Slovensko

16. 10. 2019

16. 10. Rôzne potravinárske výrobky Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky Harmanec, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Čistenie nádrží Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Pomocné služby pre cestnú dopravu Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Balík na vývoj softvéru Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Stavebné práce Žilina, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi Čierny Balog, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení Bardejov, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov Bratislava, Dynamický nákupný systém Slovensko
16. 10. Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov Bratislava, Dynamický nákupný systém Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter