Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 39 417 verejných zákaziek

27. 3. 2020

27. 3. Montážne práce Santovka, Pridelenie zmluvy Slovensko
27. 3. Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Angiografický spotrebný materiál Košice, Pridelenie zmluvy Slovensko
27. 3. Pamäťové jednotky s magnetickým diskom Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Banská Bystrica, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Poradenské služby pre obstarávanie Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Služby verejnej cestnej dopravy Trnava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Priemyselné mechanizmy Revúca, Pridelenie zmluvy Slovensko
27. 3. Stavebné práce na objektoch technických univerzít Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
27. 3. Služby verejnej cestnej dopravy Trnava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Stavebné práce na rozvodniach Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Služby podnikových a školských jedální Košice, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu Spišská Nová Ves, Pridelenie zmluvy Slovensko
27. 3. Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Zariadenie čistiarní odpadových vôd Piešťany, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Služby verejnej cestnej dopravy Humenné, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Litotriptory Prešov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
27. 3. Upratovacie služby Košice, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Kontajnery na odpadový materiál Bernolákovo, Dodatočné informácie Slovensko
27. 3. Služby verejnej cestnej dopravy Trnava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko

26. 3. 2020

26. 3. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
26. 3. Služby týkajúce sa podpory systému Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
26. 3. Učebné pomôcky a zariadenia Nitra, Dodatočné informácie Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter