Verejné zákazky

Zobrazených 1 618 383 verejných zákaziek

22. 7. 2019 dnes

dnes Služby týkajúce sa identifikácie, klasifikácie, zberu, skladovania, registrácie, prepravy a likvidácie špeciálneho odpadu na pracovisku JRC v Ispre (VA) Ispra, Predbežné oznámenie Taliansko
dnes Dodávka vybavenia na podporu EÚ pre parlamenty Bosny a Hercegoviny pri úlohách integrácie do EÚ, Časť 3 Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
dnes Technická pomoc na podporu národnej stratégie boja proti drogám v Peru Lima, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Peru
dnes Podporné služby pre organizovanie komunikačných a informačných činností kontaktnej kancelárie Európskeho parlamentu na Cypre Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
dnes Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov Červená Voda, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Zemný plyn Ružomberok, Pridelenie zmluvy Slovensko
dnes Drvený a mletý kameň Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
dnes Záchranárske a pohotovostné vybavenie Praha, Dodatočné informácie Česká republika
dnes Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení Madrid, Dodatočné informácie Španielsko
dnes Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Výber poradcov na vykonanie prevádzkových hodnotení a účasť na štúdiách o verejných výdavkoch a finančnej zodpovednosti Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes Technická pomoc na zvyšovanie kvality služieb špeciálneho vzdelávania pre inkluzívne vzdelávanie Ankara, Pridelenie zmluvy Turecko
dnes ERF - Strategické hodnotenia vonkajšej činnosti Európskej únie Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
dnes Partnerstvo v oblasti politiky a aktívnej pomoci EÚ v Kanade Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes Palivá Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Rádiodiagnostické prístroje Trenčín, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Vojenské vozidlá a súvisiace časti Koblenz, Dodatočné informácie Nemecko
dnes Rámcová zmluva na poskytovanie služieb monitorovania krajiny Copernicus – vytvorenia hlavného programu CORINE Land Cover (CLC+) vrátane rastrových a vektorových výsledkov pochádzajúcich zo satelitných údajov z rokov 2017/2018/2019 Kodaň, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Dánsko
dnes INSC - Posilnenie spôsobilostí iránskeho úradu pre jadrový dozor (INRA) pre účinnú kultúru v oblasti jadrovej bezpečnosti a uplatňovanie najvyšších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes Zlepšovanie kapacít ľudských zdrojov v sektore IT agentúr na presadzovanie práva v Bosne a Hercegovine, západný Balkán – Bosna a Hercegovina, (BA) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
dnes Nákup externých štatistických údajov: nadobudnutie medzinárodnej obchodnej štatistiky Luxemburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Luxembursko
dnes Technická pomoc na podporu Zmluvy 2 o budovaní štátu a odolnosti pre Gambiu Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes Zariadenia na spracovanie údajov Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Elektrická energia Ružomberok, Pridelenie zmluvy Slovensko
dnes Predmety osobnej starostlivosti Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
dnes Montážne práce Santovka, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Poisťovacie služby Bratislava, Pravidelné informatívne oznámenie b… Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter