Verejné zákazky

Zobrazených 1 620 201 verejných zákaziek

20. 9. 2019 včera

včera ESM/AO/19/555 – zákazka na dodávku vybavenia na udržanie poriadku, zásahového vybavenia, vybavenia na hranice a vybavenia na zabezpečenie citlivých dokumentov a materiálov pre vnútorné bezpečnostné sily v Bamaku, Mali, 6 častí Bamako, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Mali
včera Upratovacie služby, údržba zelených plôch a služby v oblasti prevencie Valenciennes, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Francúzsko
včera NL-Petten: priama zmluva na obstarávanie tovarov na dodávku a inštaláciu elektrotechnických zariadení a operačného systému v budove 311 spoločného výskumného centra v meste Petten, vrátane údržby Petten, Pridelenie zmluvy Holandsko
včera Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera EIB - Nástroj technickej pomoci pre iniciatívu Čistý oceán v subsaharskej Afrike Luxemburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Luxembursko
včera Služby týkajúce sa podpory systému Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Poisťovacie služby Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Operačná technika Košice, Dodatočné informácie Slovensko
včera Projektové modelovanie Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Zdravotnícke vybavenie Levoča, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Drvený a mletý kameň Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
včera Rozvod elektriny Oldenburg, Dodatočné informácie Nemecko
včera Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania vrátane označovania pneumatík Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera EIB - Zakúpenie vybavenia pre záchranné služby. Núdzový program v reakcii na účinky „El Niño“ v Argentíne Buenos Aires, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Argentína
včera Údržba a opravy zariadení informačných technológií Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Technická pomoc na podporu Zmluvy 2 o budovaní štátu a odolnosti pre Gambiu Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera Rámcová zmluva na poskytnutie tlmočníckych služieb Varšava, Pridelenie zmluvy Poľsko
včera Zariadenia na spracovanie potravín Medzilaborce, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Telekomunikačné služby Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Elektrická energia Košice, Dodatočné informácie Slovensko
včera Minerálne doplnky Žilina, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Služby spojené s podávaním jedál Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Bojové simulátory Varšava, Dodatočné informácie Poľsko
včera Trh európskeho partnerstva v oblasti inovácií pre inteligentné mestá a komunity (trh EIP-SCC) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Poskytovanie redaktorských služieb v angličtine, vo francúzštine a v nemčine Viedeň, Pridelenie zmluvy Rakúsko
včera Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky Hlohovec, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Servery Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
včera EIB - Rozvodne vysokého napätia. Vedenia vysokého napätia Casablanca, Dodatočné informácie Maroko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter