Verejné zákazky

Zobrazených 1 628 906 verejných zákaziek

10. 7. 2020

10. 7. Správa infraštruktúrnych zariadení Kolín, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Nemecko
10. 7. EIB - Poskytovanie externých pracovníkov a služieb údržby, podpory, vývoja a realizácie balíkov a špecifických informačných systémov v rámci skupiny EIB Luxemburg, Pridelenie zmluvy Luxembursko
10. 7. Dodávka držiakov s dvojitým vláknom a extrakčných doštičiek (používaných v hmotnostných spektrometroch Finnigan MAT 26x, TI-Box a Triton) Karlsruhe, Predbežné oznámenie Nemecko
10. 7. Dodávka kancelárskeho nábytku navrhnutého udržateľným a spoločensky zodpovedným spôsobom Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
10. 7. Obnovenie systému požiarnej bezpečnosti v budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu Štrasburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Francúzsko
10. 7. Vojenské hliadkové plavidlá Bonn, Dodatočné informácie Nemecko
10. 7. Zmiešaná viacnásobná rámcová zmluva týkajúca sa digitálnych komunikačných služieb a sociálnych médií (DCOMM1) Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
10. 7. Poskytovanie dočasných služieb spoločnému podniku Fusion for Energy (F4E) vo Francúzsku Barcelona, Pridelenie zmluvy Španielsko
10. 7. EIB - Poradenské služby v súvislosti so stavebným povolením Beograd, Dodatočné informácie Srbsko
10. 7. Hasiaca pena alebo podobné látky Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
10. 7. Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
10. 7. Učebné pomôcky a zariadenia Nitra, Dodatočné informácie Slovensko
10. 7. Služby hromadného stravovania Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
10. 7. Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby Nové Mesto nad Váhom, Súťaž návrhov Slovensko
10. 7. Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 7. Štúdia o správaní spotrebiteľov, ktoré sa týka digitálnych platforiem ako nástroja komunikácie Riga, Pridelenie zmluvy Lotyšsko
10. 7. Dodávka hardvéru a softvéru pre colnú správu a štátny kontrolný úrad Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
10. 7. Poskytovanie bezpečnostných služieb pre Delegáciu Európskej únie v Etiópii Addis Abeba, Dodatočné informácie Etiópia
10. 7. TRAD19 Preklad dokumentov Európskej únie v rámci výzvy Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
10. 7. Meracie prístroje Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 7. Služby súvisiace so softvérom Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby Trnava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Trnava, Súťaž návrhov Slovensko
10. 7. EIB - Balík technickej pomoci pre projekt Podpora Afriky Luxemburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Luxembursko
10. 7. Zlepšenie trigeneračného systému v spoločnom výskumnom centre v Ispre prostredníctvom výstavby novej prevádzky, ktorá bude umiestnená v novej budove (návrh a výstavba budovy nie je zahrnutá do rozsahu pôsobnosti) Ispra (VA), Dodatočné informácie Taliansko
10. 7. Rámcové zmluvy o službách vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
10. 7. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora Zvolen, Dodatočné informácie Slovensko
10. 7. Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií Bristol, Dodatočné informácie Anglicko
10. 7. EIB - Poskytovanie externých pracovníkov a služieb údržby, podpory, vývoja a realizácie balíkov a špecifických informačných systémov v rámci skupiny EIB Luxemburg, Pridelenie zmluvy Luxembursko
10. 7. Vývoj a dodávka konečného návrhu systému Thomsonovho rozptylu centrálnej plazmy (CPTS), rekombinačného spektrometra s výmenou náboja (CXRS) a častí bolometrickej diagnostiky Barcelona, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Španielsko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter