Verejné zákazky

Zobrazených 1 626 412 verejných zákaziek

9. 4. 2020 dnes

dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci veterinárnej kontroly a kontroly bezpečnosti potravín v prípade dovozu na miestach hraničnej kontroly v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Dodávka hnacieho robota EMC pre laboratórium VeLA Ispra (VA), Predbežné oznámenie Taliansko
dnes Organizovanie a realizácia školiacich činností vo veci nového nariadenia o úradnej kontrole v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Školiace činnosti vo veci vyšetrovacích techník, ktoré sa majú nasadiť počas úradných kontrol s cieľom odstrániť potenciálne podvody v rámci agropotravinárskeho reťazca a elektronického obchodu v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Monitorovanie sociálnej situácie Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes Opravy a údržba rozhlasových vysielačov Vilnius, Dodatočné informácie Litva
dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci legislatívy a kontroly zemepisných označení a tradičných špecialít garantovaných v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci novej právnej úpravy EÚ v oblasti zdravia zvierat v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Zemný plyn Kežmarok, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Reštauračné služby a podávanie jedál Košice, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Stavebný dozor na stavenisku Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Ťažba dreva Banská Bystrica, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Organizovanie a realizácia činností odbornej prípravy týkajúcich sa legislatívneho a politického rámca EÚ pre ekologickú výrobu a označovania ekologických výrobkov v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Žilina, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy na vykonanie prieskumov zdravia rastlín v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Služby zákazníckej podpory pre informačné stredisko agentúry ECHA Helsinki, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Fínsko
dnes Stavebný dozor na stavenisku Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Automatické zbrane Bristol, Dodatočné informácie Anglicko
dnes Školiace činnosti na posilnenie porozumenia, vykonávania a presadzovania práva EÚ v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych noriem v členských štátoch EÚ a susedných krajinách mimo EÚ v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
dnes Služby profesionálneho organizátora konferencií Torino, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Taliansko
dnes Girlings Europe Brugge, Európska hospodárska záujmová skupi… Belgicko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter