Verejné zákazky

Zobrazených 1 618 330 verejných zákaziek

19. 7. 2019

19. 7. Výzva na vyjadrenie záujmu EACEA/2013/01 na zostavenie zoznamu odborníkov na pomoc pre Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v rámci riadenia programov Európskej únie Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
19. 7. Systémový integrátor pre komunikačné a informačné systémy spracúvajúce utajované informácie EÚ Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
19. 7. EIB - Budovanie kapacít pre projekt obnovy energetického sektora Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
19. 7. Bankové služby Amsterdam, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Holandsko
19. 7. Tlačiarenské vybavenie a súvisiace služby Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
19. 7. Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Konžskej demokratickej republike Kinshasa, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Konžská demokratická republika
19. 7. Nadväzujúca štúdia o hospodárskych výhodách projektu ITER a projektu „Širší prístup” pre priemysel EÚ Luxemburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Luxembursko
19. 7. Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Trnava, Dodatočné informácie Slovensko
19. 7. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora Bonn, Dodatočné informácie Nemecko
19. 7. Obstarávanie prác na výstavbu novej väznice v Kišiňove Paríž, Dodatočné informácie Francúzsko
19. 7. Posúdenie vplyvu, hodnotenia, prognóza a strategické analýzy politík a programov v oblasti výskumu a inovácií. Časť 1 Prognostické predpovede dopytu v oblasti vedy, technológií, výskumu a inovačnej politiky Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
19. 7. Rámcová zmluva o poskytovaní mobilných kancelárskych kontajnerov a súvisiacich služieb na Cypre, v Kosove, v Moldavsku, v Čiernej Hore a na Ukrajine Varšava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Poľsko
19. 7. Upratovacie služby pre priestory delegácie Európskej únie na Pobreží Slonoviny Abidžan, Dodatočné informácie Pobrežie Slonoviny
19. 7. IPA - Výstavba čistiarne odpadových vôd v meste Kastamonu Ankara, Dodatočné informácie Turecko
19. 7. Poskytovanie služieb podpory informačných technológií (IT) vo Švajčiarsku Ženeva, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Švajčiarsko
19. 7. EIB - Projekt obnovy budov so zameraním na úsporu energie Peking, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Čína
19. 7. Oftalmologiká Žilina, Pridelenie zmluvy Slovensko
19. 7. Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby Žilina, Dodatočné informácie Slovensko
19. 7. EIB - Práce potrebné pre vybudovanie cestnej infraštruktúry a inštaláciu súvisiaceho vybavenia (prepravné uzly, stanice, údržbové a skladovacie zariadenia, budovy terminálov, prevádzkové asistenčné systémy a informačné systémy pre cestujúcich, systémy na Dakar, Pridelenie zmluvy Senegal
19. 7. ECHO/B3/SER/2019/13 – Kurzy odbornej prípravy, čo sa týka mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (8 častí) Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
19. 7. Podpora pre sieť informačných stredísk EÚ v Turecku – Ankara, Turecko Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
19. 7. Poskytovanie redaktorských služieb v angličtine, vo francúzštine a v nemčine Viedeň, Pridelenie zmluvy Rakúsko
19. 7. IPA - Dodávka IT zariadenia pre štátny štatistický úrad Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
19. 7. Obstaranie 3. série družíc Galileo Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
19. 7. Programovanie softvérových balíkov Zvolen, Pridelenie zmluvy Slovensko
19. 7. Sústruhy, vŕtačky a frézovačky Lučenec, Pridelenie zmluvy Slovensko
19. 7. Služby verejnej cestnej dopravy Buzău, Dodatočné informácie Rumunsko
19. 7. Stavebné práce na stavbe budov Vilnius, Dodatočné informácie Litva
19. 7. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na základe lehôt a prostriedkov pre rozvoj, poradenstvo a podporu v oblasti informačných systémov Varšava, Predbežné oznámenie Poľsko
19. 7. IPA - Budovanie kapacít, transpozícia acquis a plánovanie v oblasti životného prostredia a klímy Podgorica, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Čierna Hora

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter