Verejné zákazky

Zobrazených 1 628 752 verejných zákaziek

6. 7. 2020 včera

včera Nové metódy odbornej prípravy učiteľov, osnovy založené na kompetenciách a testovanie vypracované pre technické vzdelávanie a odbornú prípravu v sektore poľnohospodárstva a agrohodnotových reťazcov Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
včera Poskytovanie služieb v oblasti grafického dizajnu a grafickej úpravy pre Európsku environmentálnu agentúru Kodaň, Pridelenie zmluvy Dánsko
včera Partnerstvo EÚ a Ameriky v oblasti surovín (Latinská Amerika) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Podpora EÚ na dodávku zariadení pre IDDEEA Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera EIB - Preskúmanie návrhu a služby dohľadu nad výstavbou zariadení na úpravu vody a čistenie odpadových vôd Mzuzu, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Malawi
včera Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytovanie poradenských služieb v oblasti automobilovej bezpečnosti Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera Upratovacie služby Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Prekladateľské služby Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
včera IPA - Výstavba čistiarne odpadových vôd a obnova a modernizácia kanalizačnej siete v samospráve mesta Bitola Skopje, Dodatočné informácie Macedónsko
včera IPA - Dodávka vybavenia pre služby inšpekcie rybolovu Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera Podpora EÚ na dodávku zariadení pre IDDEEA Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Návrh a štúdie na zlepšenie cesty SEETO, trasa 2a, úsek Banja Luka – Ugar (IEBL) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera EIB - Rozvodne vysokého napätia. Vedenia vysokého napätia Casablanca, Dodatočné informácie Maroko
včera Dodávka jedného zariadenia skúšobnej stanice nízkoteplotnej elektrolýzy vody vrátane záruky a údržby Petten, Predbežné oznámenie Holandsko
včera Testovacia platforma HAS/CAS/OSNMA Galileo Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera Angiografický spotrebný materiál Košice, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Košice, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera Elektrická energia Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
včera IPA - Dodávka vybavenia na digitálnu transformáciu malých a stredných podnikov v Turecku prostredníctvom projektu Zriadenie kompetenčného centra odvetvia 4.0. Ankara, Dodatočné informácie Turecko
včera Podpora EÚ na dodávku zariadení pre IDDEEA Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Podpora EÚ na dodávku zariadení pre IDDEEA Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Návrh a štúdie diaľnice siete SEETO, trasa 2a: Obchvat Banja Luka, Bosna a Hercegovina (BA) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera EIB - Nákup nových električiek Odessa, Dodatočné informácie Ukrajina
včera Návrh, dodávka a inštalácia fotovoltických elektrární v Spoločnom výskumnom centre Ispra (VA) Ispra, Predbežné oznámenie Taliansko
včera Profily krajín v oblasti komunálnych odpadových vôd pre webovú stránku Európskej environmentálnej agentúry Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera Technické plyny Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
včera Stroje na spracovanie údajov (hardvér) Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
včera Rámcová zmluva o komunikácii prostredníctvom Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu (EURES) a riadení podujatí Európskeho orgánu práce (4 časti) Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
včera NL-Petten: Poskytnutie odborného poradenstva v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a v oblasti životného prostredia pre spoločné výskumné centrum Petten Petten, Predbežné oznámenie Holandsko
včera EBOR - Jednofázový výber prostredníctvom verejnej súťaže na účely zadania zákazky – žiadosť o návrhy Casablanca, Dodatočné informácie Maroko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter