Verejné zákazky zo štátu Belgicko

Zobrazených 52 197 verejných zákaziek

24. 6. 2019

24. 6. IPA - Zdokonalenie elektronickej verejnej správy (e-Government) Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
24. 6. Technická pomoc v oblasti zlepšenia pripravenosti na krízy týkajúce sa chorôb zvierat a uplatňovania noriem bezpečnosti potravín Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. Technická analýza opatrení na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o emisiách a spotrebe paliva vozidiel Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
24. 6. Nástroj na podporu sektorových dialógov medzi EÚ a Brazíliou Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. Podpora komunikačných aktivít s cieľom zvýšiť informovanosť o politikách rozširovania a susedstva Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
24. 6. Vývoj európskeho ukazovateľa cien potravín EASME/GRO-SME-19-C/09 Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
24. 6. ENI - Strategická technická pomoc pri reformách smerom k energetickej účinnosti a obnoviteľným zdrojom (STARTER) Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. Technická pomoc pre rozvoj kapacít občianskej spoločnosti Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
24. 6. IPA - Práce na uzatvorení a rekultivácii existujúcich skládok v regióne Peja/Pec Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. ERF - Strategické hodnotenia vonkajšej činnosti Európskej únie Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
24. 6. Dodávka vybavenia a spotrebného tovaru na podporu zdravia, bezpečnosti potravín a pripravenosti na krízy Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. IPA - Dohľad pri uzatvorení a rekultivácii existujúcich skládok v regióne Peja/Pec Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
24. 6. IPA - Podpora pre sociálne podniky Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter