Verejné zákazky zo štátu Belgicko

Zobrazených 53 268 verejných zákaziek

17. 2. 2020 včera

včera ENI - Podpora služby riadenia mimoriadnych situácií vrátane podpory uplatňovania stratégie v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej obrany Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
včera Nástroj EÚ na podporu integrácie Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Podpora pri určovaní potenciálnych nezávislých odborníkov na hodnotenie návrhov: sémantický systém na určovanie nezávislých odborníkov Bruxelles, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Horizontálna podpora pre spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami (MFI) a bilaterálnymi donormi na západnom Balkáne Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Zmiešaná viacnásobná rámcová zmluva na tematické komunikačné služby, reklamu a mediálne plánovanie Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
včera ENI - Implementácia postupov EÚ v oblasti účtovníctva, finančného výkazníctva a auditu na Ukrajine Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Medzinárodná mestská a regionálna spolupráca v Ázii a Tichomorí – bilaterálna spolupráca s Čínou Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
včera Získané skúsenosti na informovanie integrovaných prístupov na obnovu a modernizáciu vybudovaného prostredia Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Podpora Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Ázii Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
včera Dodávka špecializovaných vozidiel, IT a rôznych zariadení (vrátane laboratórnych zariadení) pre kosovskú forenznú agentúru a kosovskú políciu Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Medzinárodná mestská a regionálna spolupráca v Ázii a Australázii Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
včera IPA - Technická pomoc na podporu realizácie reforiem riadenia verejných financií v Kosove Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter