Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 35 703 verejných zákaziek

10. 7. 2019

10. 7. Obrábacie stroje Trenčín, Dodatočné informácie Slovensko
10. 7. Správa majetku Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Farmaceutické výrobky Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Farmaceutické výrobky Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Služby na čistenie a zametanie ulíc Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Prístroje a nástroje na infúziu Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 7. Osobné automobily Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
10. 7. Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov Trnava, Súťaž návrhov Slovensko
10. 7. Služby týkajúce sa podpory systému Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko

9. 7. 2019

9. 7. Spodná bielizeň Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
9. 7. Tomografické prístroje Trebišov, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Autobusy verejnej dopravy Prievidza, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Likvidácia tuhého komunálneho odpadu Sereď, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Rôzne špeciálne strojové zariadenia Košice, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Stravné poukážky Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
9. 7. Tonerové náplne Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
9. 7. Softvérové balíky a informačné systémy Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely Galanta, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu Galanta, Pridelenie zmluvy Slovensko
9. 7. Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Služby pre počítačové siete Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Stavebné práce Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Projekty rozvoja verejnej správy Trnava, Pridelenie zmluvy Slovensko
9. 7. Úprava lokomotív Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
9. 7. Stavebné práce Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
9. 7. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia Topoľčany, Pridelenie zmluvy Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter