Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 37 045 verejných zákaziek

11. 10. 2019

11. 10. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky Bardejov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Motorové vozidlá Prešov, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Sedimentačné zariadenia Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Stroje na spracovanie údajov (hardvér) Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Špeciálne obrábacie stroje Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Práce na oprave ciest Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Inžinierske projektovanie Bratislava, Predbežné oznámenie Slovensko
11. 10. Elektrická energia Banská Bystrica, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Služby týkajúce finančného poradenstva, spracovania finančných transakcií a klíringových ústavov Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Inžinierske služby pre oblasť diaľnic Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Vojenské vozidlá a súvisiace časti Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Ochranné kryty Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Strážne služby Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko

10. 10. 2019

10. 10. Motorové vozidlá na špeciálne účely Trhovište, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Zdravotnícke vybavenie Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek Trenčín, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Stavebné práce Žilina, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Programovanie systémového a používateľského softvéru Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Služby na výrobu televíznych programov Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Všeobecné poistenie zodpovednosti Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie Zvolen, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Opravárske a údržbárske služby Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Čistenie (upratovanie) budov Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
10. 10. Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Hodnotiace konzultačné služby Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
10. 10. Stroje na spracovanie údajov (hardvér) Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter