Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 37 045 verejných zákaziek

15. 10. 2019

15. 10. Časti a príslušenstvo počítacích strojov Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
15. 10. Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Banská Bystrica, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
15. 10. Motorové vozidlá na špeciálne účely Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
15. 10. Špeciálne vozidlá Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko

14. 10. 2019

14. 10. Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
14. 10. Služby na vývoj softvéru pre oblasť vzdelávania Bratislava, Predbežné oznámenie Slovensko
14. 10. Poľnohospodárske stroje Lučenec, Pridelenie zmluvy Slovensko
14. 10. Endoskopia, endochirurgické prístroje Banská Bystrica, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
14. 10. Služby verejnej cestnej dopravy Trnava, Pridelenie zmluvy Slovensko
14. 10. Stavebný dozor na stavenisku Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko

11. 10. 2019

11. 10. Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie Zvolen, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Elektrická energia Dunajská Streda, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo Krupina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Energetika a súvisiace služby Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Spracovanie údajov Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 10. Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Zdravotnícke vybavenie Zvolen, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Služby informačných technológií Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Zdravotnícke vybavenie Zvolen, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek Prešov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Upratovacie služby Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Výbava do telocvične Skýcov, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Trebišov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér) Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Zariadenie čistiarní odpadových vôd Rišňovce, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Zdravotnícky nábytok Bardejov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 10. Stavebné práce Bátorove Kosihy, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 10. Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) Bratislava, Predbežné oznámenie Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter