Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 35 703 verejných zákaziek

12. 7. 2019

12. 7. Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
12. 7. Odčítanie údajov z meracích prístrojov Košice, Pridelenie zmluvy Slovensko
12. 7. Služby verejnej cestnej dopravy Nitra, Dodatočné informácie Slovensko
12. 7. Blue Boson Innovation SE Bratislava, Európska spoločnosť Slovensko
12. 7. Poľnohospodárske stroje Radošovce, Pridelenie zmluvy Slovensko

11. 7. 2019

11. 7. Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Stavebné práce Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 7. Minerálne doplnky Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Učebnice Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 7. Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Učebné pomôcky a zariadenia Kráľovský Chlmec, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Ropa a ropné destiláty Banská Bystrica, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Diagnostické ultrazvukové prístroje Trenčín, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Stavebné práce Prešov, Pridelenie zmluvy Slovensko
11. 7. Oftalmologiká Žilina, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
11. 7. Stĺpy elektrického vedenia Košice, Dodatočné informácie Slovensko
11. 7. Učebnice Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
11. 7. Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter