Verejné zákazky zo štátu Slovensko

Zobrazených 37 045 verejných zákaziek

16. 10. 2019

16. 10. Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Služby na vývoj softvéru na komunikáciu Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Motorová nafta Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Zdravotnícke vybavenie Trenčín, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Zdravotnícke vybavenie Trenčín, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Softvérové balíky a informačné systémy Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov Bratislava, Dynamický nákupný systém Slovensko
16. 10. Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku Merník, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Všeobecné poistenie zodpovednosti Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Služby cestnej dopravy Humenné, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie Banská Bystrica, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Stavebný dozor na stavenisku Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Stravné poukážky Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Databázové služby Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér) Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
16. 10. Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie Zvolen, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Priemyselné mechanizmy Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Motorové vozidlá Prešov, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Policajné automobily Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Stavebné práce Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Zdravotnícke vybavenie Banská Bystrica, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Priemyselné vybavenie kuchýň Svit, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Inštalovanie chladiacich zariadení Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Služby týkajúce sa podpory systému Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
16. 10. Zdravotnícke vybavenie Martin, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
16. 10. Bezolovnatý benzín Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko

15. 10. 2019

15. 10. Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Bratislava, Dodatočné informácie Slovensko
15. 10. Výsadba a údržba zelených plôch Lučenec, Dodatočné informácie Slovensko
15. 10. Výsadba a údržba zelených plôch Nýrovce, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko

Filter

  • Druh zákazky
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter