Veřejné zakázky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.Vybrané verejné zákazky

včera IPA - Názov obstarávania: Dohľad nad výstavbou úseku novej rýchlostnej cesty z obce Prilep po most cez rieku Leniška a nad výstavbou tretieho jazdného pruhu na úseku cesty z obce Belovodica po lom Mavrovo Skopje, Predbežné oznámenie Macedónsko
včera EBOR - Kazachstan: Projekt týkajúci sa dodávky vody v južnom Kazachstane: program podnikového rozvoja („poverenie“) Nur-Sultan, Dodatočné informácie Kazachstan
včera Služby externého pripojenia a pripojenia na internet (External and Internet Connectivity Services – EXICON) Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
včera Poskytovanie služieb riadenia projektov a iných súvisiacich služieb pre činnosti Úradu pre vydávanie publikácií zamerané na informačné technológie Luxemburg, Dodatočné informácie Luxembursko
včera m-privacy EWIV für regionale und kommunale Wirtschaftsentwicklung Berlin, Európska spoločnosť Nemecko
včera Obstaranie diagnostických a intervenčných zobrazovacích zariadení pre klinické centrum Zemun Paríž, Dodatočné informácie Francúzsko
včera Generátor správ verejnej regulovanej služby (navigačné a bezpečnostné správy) na účely simulácie Praha, Dodatočné informácie Česká republika
včera NL-Petten: Poskytovanie bezpečnostných a strážnych služieb spoločnému výskumnému centru v Pettene, Holandsko. Petten, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Holandsko
včera Poskytovanie služieb v oblasti ergonómie na 3 pracoviskách Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
včera Technická pomoc pri aktualizácii a regulácii Námorného kódexu Kapverd Praia, Pridelenie zmluvy Kapverdy