Služby informačných technológií

Dátum zadania:
17. 1. 2020
Miesto realizácie:
Bratislava
Štát:
Slovensko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 17.01.2020
  Druh zadávateľa Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
  Póvodný jazyk sk
  Krajina SK
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Neuplatniteľné
  Dokument Predbežné oznámenie
  Nariadený Európska únia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Nehodiace sa

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.