Služby na podporu Európskej environmentálnej agentúry a jej prierezovej koordinácie činností týkajúcich sa „in situ“ údajov programu Copernicus – geopriestorové údaje

Dátum zadania:
17. 1. 2020
Miesto realizácie:
Kodaň
Štát:
Dánsko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 17.01.2020
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina DK
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Verejná súťaž
  Dokument Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Celková ponuka
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.