Dodávka priemyselných a vedeckých plynov pre spoločné výskumné centrum Karlsruhe

Dátum zadania:
21. 2. 2020
Miesto realizácie:
Karlsruhe
Štát:
Nemecko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 21.02.2020
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk de
  Krajina DE
  Zákazka Obstarávanie tovarov
  Riadenie Neuplatniteľné
  Dokument Predbežné oznámenie
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Nehodiace sa

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.