Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení

Dátum zadania:
4. 12. 2018
Miesto realizácie:
Ljubljana
Štát:
Slovinsko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 04.12.2018
  Druh zadávateľa Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
  Póvodný jazyk sl
  Krajina SI
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Rokovacie konanie
  Dokument Dodatočné informácie
  Nariadený Európska únia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.