Dodávka infračerveného spektroskopu s Fourierovou transformáciou (FTIR) spojeného s mikroskopom

Dátum zadania:
31. 1. 2020
Miesto realizácie:
Ispra
Štát:
Taliansko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 31.01.2020
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina IT
  Zákazka Obstarávanie tovarov
  Riadenie Verejná súťaž
  Dokument Pridelenie zmluvy
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.