EIB - Technická pomoc pri príprave a vykonávaní programu mestskej infraštruktúry pre Ukrajinu (financované Národným indikatívnym programom – NIP)

Dátum zadania:
11. 9. 2019
Miesto realizácie:
Luxemburg
Štát:
Luxembursko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 11.09.2019
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina LU
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Užšia súťaž
  Dokument Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Celková ponuka
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.