Právne služby pre zamestnancov úradu BEREC

Dátum zadania:
29. 9. 2018
Miesto realizácie:
Riga
Štát:
Lotyšsko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 29.09.2018
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina LV
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie
  Dokument Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Celková ponuka
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.