Organizácia a realizácia medzisektorových simulačných cvičení v oblasti koordinácie krízového riadenia a reakcie na krízu v sektoroch potravín a krmív, zvierat a rastlín v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“

Dátum zadania:
11. 7. 2019
Miesto realizácie:
Luxemburg
Štát:
Luxembursko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 11.07.2019
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina LU
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Neuplatniteľné
  Dokument Predbežné oznámenie
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Nehodiace sa

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.