IPA - Príprava plánov správy povodia riek pre 6 povodí

Dátum zadania:
24. 5. 2019
Miesto realizácie:
Ankara
Štát:
Turecko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 24.05.2019
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina TR
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Neuplatniteľné
  Dokument Predbežné oznámenie
  Nariadený Vonkajšia pomoc a Európsky rozvojový fond
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Nehodiace sa

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.