Vojenský výskum a technológie

Dátum zadania:
15. 1. 2020
Miesto realizácie:
Rím
Štát:
Taliansko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 15.01.2020
  Druh zadávateľa Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
  Póvodný jazyk it
  Krajina IT
  Zákazka Obstarávanie tovarov
  Riadenie Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
  Dokument Dodatočné informácie
  Nariadený Európska únia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Neurčené

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.