IPA - Technická pomoc pre projekt „Inteligentná sieť na prenos technológií a komercializáciu s modelom lievika (SMARTNET)“

Dátum zadania:
30. 3. 2020
Miesto realizácie:
Ankara
Štát:
Turecko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 30.03.2020
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina TR
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Užšia súťaž
  Dokument Dodatočné informácie
  Nariadený Vonkajšia pomoc a Európsky rozvojový fond
  Druh ponuky Čiastková ponuka
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.