EIB - Výstavba sekundárnych a terciárnych dažďových žľabov. Núdzový program v reakcii na účinky „El Niño“ v Argentíne

Dátum zadania:
15. 3. 2019
Miesto realizácie:
Buenos Aires
Štát:
Argentína

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 15.03.2019
  Druh zadávateľa Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
  Póvodný jazyk es
  Krajina AR
  Zákazka Práce
  Riadenie Verejná súťaž
  Dokument Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Nariadený Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európsky monetárny inštitút
  Druh ponuky Neurčené
  Kritéria pre zadanie zákazky Neurčené

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.