Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI

Dátum zadania:
6. 11. 2019
Dátum vyhotovenia:
48 mesiacov
Miesto realizácie
Košický kraj
Kategórie:
IT software
Do expirácie:
expirovaná — 19. 11. 2019

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky sú služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI
- ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov do systémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systém pre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (ďalej aj IPR), ktoré boli verejnému obstarávateľovi dodané na základe Zmluvy o dielo č. 742/2015 zo dňa 31.08.2015 ako Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra (ďalej aj KTIVI)
- konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní vedeckých projektov do systémov Dynax a SPVV
- konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní postupov a procesov v rámci IPR
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Košice

Termín pre podanie ponúk:
- 19.11.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 207.666,67 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...