Zabezpečenie softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia

Dátum zadania:
27. 10. 2019
Miesto realizácie
Banskobystrický kraj
Kategórie:
IT software
Do expirácie:
expirovaná — 20. 11. 2019

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia
- predmetom verejného obstarávania je dodanie a podpora SW, konkrétne SW nástroje na riešenie základných úloh v organizovaní verejnej dopravy, zariadení k vyhodnocovaniu CP, ekonomiky a technológie dopravy zmluvných dopravcov, riadenie integračného procesu (kontrola spojov a tržieb)
- dodaný SW pre prácu s cestovnými poriadkami s úplnými funkcionalitami má byť zostavený do modulov, ktoré riešia jednotlivé technologické činnosti zabezpečenia, prevádzky, kontroly a vyhodnocovanie všetkých významných prevádzkových a ekonomických ukazovateľov
- SW má ďalej slúžiť na plánovanie a prognózy vývoja významných prevádzkových a ekonomických ukazovateľov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Banská Bystrica

Termín pre podanie ponúk:
- 20.11.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 58.325,00 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...