Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 493 dopytov.

Posledné dopyty

dnes Dodanie manažérskeho prenosného počítača, 1 k... Bratislavský kraj
dnes Dodanie kyseliny gadoterovej Bratislavský kraj
dnes Dodávka infúznej súpravy pre použitie s infúz... Bratislavský kraj
dnes Výmena plastových okien Trenčiansky kraj
dnes Riešenie kompletného vetrania na škole Banskobystrický kraj
dnes Výmena strešných svetlíkov Banskobystrický kraj
dnes Dodávka licencie Windows Server 2016 Standard... Bratislavský kraj
dnes Nákup a výmena plastových okien Banskobystrický kraj
dnes Obnova nebezpečných rozprasknutých schodov s ... Banskobystrický kraj
dnes Výmena vodovodného potrubia Trenčiansky kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 1 158 zákaziek.