Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 411 dopytov.

Posledné dopyty

dnes Mrazené výrobky Trenčiansky kraj
dnes Ovocie a zelenina Trenčiansky kraj
dnes Hrubý tovar a konzervované potraviny Trenčiansky kraj
dnes Chlieb a pekárenské výrobky Trenčiansky kraj
dnes Skladovateľné potraviny Trenčiansky kraj
dnes Mäso a mäsové výrobky Trenčiansky kraj
dnes Výmena vstupných dverí budovy A Trenčiansky kraj
dnes Potravinárske výrobky a nápoje Trenčiansky kraj
dnes Mlieko a mliečne výrobky Trenčiansky kraj
dnes 10 kusov kancelárskych počítačov Trenčiansky kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 913 zákaziek.