Dopyty od verejných subjektov

Dopyty od verejných subjektov sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu. Vypisujú ich verejné subjekty a subjekty štátnej správy z SR – napr. krajské úrady, obecné úrady, štátne školské zariadenia apod.

Za posledný týždeň zadaných 325 dopytov.

Posledné dopyty

dnes Dodanie kancelárskych strojov Košický kraj
dnes Dodanie náterových farieb Košický kraj
dnes Dodanie interiérového vybavenia Košický kraj
dnes Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Košický kraj
dnes Profylaktické prehliadky klimatizačných jedno... Banskobystrický kraj
dnes Dodanie stravných poukážok Nitriansky kraj
včera Renovácia hriadeľa tlakového filtra Bratislavský kraj
včera Dodanie fólie Bratislavský kraj
včera Výmena transformátora Nitriansky kraj
včera Nákup spektrofotometra pre kontrolné chemické... Žilinský kraj

Verejné zákazky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.

Za posledný týždeň zadaných 833 zákaziek.