Verejné dopyty z kategórie Stavebníctvo

Zobrazených 28 728 dopytov od verejných subjektov v celkovej hodnote 4.9 mld. €

11. 7. 2019

11. 7. Maľovanie a nátery Trenčiansky kraj Stavebníctvo
11. 7. Maľovanie priestorov školy Trenčiansky kraj Stavebníctvo
11. 7. Oprava kanalizačného potrubia Bratislavský kraj Stavebníctvo

10. 7. 2019

10. 7. Výstavba multifunkčného ihriska Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia fresky na budove kultúrneho a spoločenského strediska Košický kraj Stavebníctvo
10. 7. Vybudovanie dočasného parkoviska Bratislavský kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk Bratislavský kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia športových ihrísk Bratislavský kraj Stavebníctvo
10. 7. Oprava strechy v pavilóne B Košický kraj Stavebníctvo
10. 7. Vybudovanie detského ihriska Banskobystrický kraj Stavebníctvo
10. 7. Oprava nákladných výťahov Trnavský kraj Stavebníctvo
10. 7. Dodanie a inštalácia vzduchotechniky Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Modernizácia výrobne UGL, časť Odsávanie kontaktného chladiča Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton, časť PS 06 Oxidácia - 2. etapa Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Obnova dymového ventilátora C-602 Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia zosuvu Banskobystrický kraj Stavebníctvo
10. 7. Detské ihrisko pri archeologickej zóne Trenčiansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - stavebné práce Prešovský kraj Stavebníctvo
10. 7. Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia elektroinštalácie Banskobystrický kraj Stavebníctvo
10. 7. Stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu Žilinský kraj Stavebníctvo
10. 7. Rekonštrukcia výťahov Košický kraj Stavebníctvo
10. 7. Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc Trenčiansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Vybudovanie detských jaslí Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Nitriansky kraj Stavebníctvo
10. 7. Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia Bratislavský kraj Stavebníctvo

Filter

  • Kraj
  • Hodnota dopytu
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • Dátum zadania
Zrušiť filter