Stavebný dozor na ČOV

Dátum zadania:
1. 7. 2020
Dátum vyhotovenia:
24 mesiacov
Miesto realizácie
Bratislavský kraj
Kategórie:
Služby
Do expirácie:
expirovaná — 15. 7. 2020

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je stavebný dozor na ČOV
- štúdium dokumentácie pre stavebné povolenie /DSP/
- štúdium výkazu výmer, rozpočtov
- štúdium zmluvy o NFP
- účasť na výrobných výboroch pri spracovávaní realizačnej projektovej dokumentácie
- odsúhlasenie realizačnej PD /RPD/, atď.
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Senec

Termín pre podanie ponúk:
- 15.07.2020 do 13:00 hod.

Hodnota:
- 127.606,66 € bez DPH

Kritéria výberu:
- celková cena poskytnutej služby za stavebného dozora v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta 100

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...