Úprava vybraných dvorov

Dátum zadania:
12. 5. 2020
Dátum vyhotovenia:
3 mesiace
Miesto realizácie
Trnavský kraj
Kategórie:
Stavebníctvo
Do expirácie:
expirovaná — 2. 6. 2020

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je úprava vybraných dvorov
- predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokového priestoru pobytovo oddychovej plochy lokálneho významu pre obyvateľov okolitých domov
- navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú zastaralé prvky mobiliáru a herných prvkov
- všetky existujúce herné prvky a mobiliár budú zdemontované a odstránené
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Trnava

Termín pre podanie ponúk:
- 02.06.2020 do 09:00hod.

Hodnota:
- 215.371,09 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...