Vykonanie overenia odbornej spôsobilosti osôb

Dátum zadania:
16. 1. 2020
Miesto realizácie
Žilinský kraj
Kategórie:
Poradenstvo
Do expirácie:
expirovaná — 20. 1. 2020

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je vykonanie overenia odbornej spôsobilosti osôb
- vykonanie overenia odbornej spôsobilosti osôb pre obsluhu pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom skupiny A, automobilových rebríkov vybavených košom, mobilných žeriavov výložníkového typu, podľa § 17 ods. 1 písm. b) vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Žilina

Termín pre podanie ponúk:
- 20.01.2020 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 4.320 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...