Revitalizácia vnútrobloku sídliska

Dátum zadania:
3. 12. 2019
Dátum vyhotovenia:
24 mesiacov
Miesto realizácie
Banskobystrický kraj
Kategórie:
Stavebníctvo
Do expirácie:
expirovaná — 19. 12. 2019

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je revitalizácia vnútrobloku sídliska
- v riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydroosevom dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, trvaliek a tráv
- návrh rozmiestnenia ako aj materiálového a technického prevedenia nových prvkov a zostáv detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení, sú riešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť
- podrobne je predmet zákazky opísaný v oddiele B.1 súťažných podkladov

Lokalita:
- okres Revúca

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 699.311,90 € bez DPH

Kritéria výberu:
- lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi 20
- cena 80

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...