Komplexný manažérsky systém

Dátum zadania:
3. 9. 2019
Dátum vyhotovenia:
24 mesiacov
Miesto realizácie
Slovensko
Kategórie:
IT software
Do expirácie:
expirovaná — 30. 9. 2019

Podrobný popis:
-predmetom verejnej zákazky je komplexný manažérsky systém
- predmetom zákazky je získanie práv na používanie softvéru (licencie) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalej
len (PZS) v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa v dvoch modeloch a dodanie softvérových modulov
interných, externých, vyvolávacích a modulov eZdravie na realizáciu plánovania, rezervačného systému a rozvrh
pracovísk, ľudských a technických zdrojov, plánovanie/ sledovanie prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou
zákazky je aj implementácia jednotlivých modulov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- Slovenská republika

Termín pre podanie ponúk:
- 30.09.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 384.700,00 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontaktovať zadávateľa

Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Máte záujem o túto zákazku?

Pošlite nám telefónne číslo, do 15 minút zavoláme späť s kontaktom na zadávateľa dopytu.

Ďalšie informácie

Dopyt spracovala:
Dagmara Michaláková Dagmara Michaláková operátor verejných zákaziek michalakova@123dopyt.s...