Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu EÚ v Ľubľane, Slovinsko

Dátum zadania:
24. 8. 2018
Miesto realizácie:
Ljubljana
Štát:
Slovinsko

CPV kódy
NUTS kódy
  Dátum zverejnený 24.08.2018
  Druh zadávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Póvodný jazyk en
  Krajina SI
  Zákazka Obstarávanie služieb
  Riadenie Užšia súťaž
  Dokument Pridelenie zmluvy
  Nariadený Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
  Druh ponuky Nehodiace sa
  Kritéria pre zadanie zákazky Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

  Kontakt

  Pre získanie kontakov musíte byť prihlásení

  Nie ste registrovaní?

  Chcete kontakt k tejto zákazke a mnohým ďalším oborom?

  • Získajte nových zákazníkov z celej Európskej únie!
  • Každý deň nové verejné zákazky.
  • Mesačne viac než 30 000 verejných zákaziek.