Verejné zákazky

Zobrazených 7 530 verejných zákaziek

24. 6. 2019 dnes

dnes IPA - Služby dohľadu v súvislosti s rozvojom modelu inštitúcie pre deti, ktoré zostali s matkami Ankara, Predbežné oznámenie Turecko
dnes Technická pomoc v oblasti zlepšenia pripravenosti na krízy týkajúce sa chorôb zvierat a uplatňovania noriem bezpečnosti potravín Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes Nástroj na podporu sektorových dialógov medzi EÚ a Brazíliou Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes Podpora programov EÚ v Lesothe Maseru, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Lesotho
dnes ENI - Strategická technická pomoc pri reformách smerom k energetickej účinnosti a obnoviteľným zdrojom (STARTER) Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes Zvýšená kapacita a dodržiavanie medzinárodných leteckých noriem v Zambii Lusaka, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Zambia
dnes Technická pomoc pre rozvoj kapacít občianskej spoločnosti Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
dnes IPA - Technická pomoc na podporu dôstojnej budúcnosti pracovného prístupu so zameraním na rodovú rovnosť Ankara, Predbežné oznámenie Turecko
dnes IPA - Práce na uzatvorení a rekultivácii existujúcich skládok v regióne Peja/Pec Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes IPA - Výstavba čistiarne odpadových vôd a zberačov v Çarşamba Ankara, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Turecko
dnes Technická pomoc pre zlepšovanie koordinácie a propagácie programu COSME a budovanie kapacít pre podporu v oblasti infraštruktúry malých a stredných podnikov Ankara, Pridelenie zmluvy Turecko
dnes Dodávka vybavenia a spotrebného tovaru na podporu zdravia, bezpečnosti potravín a pripravenosti na krízy Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes IPA - Dohľad pri uzatvorení a rekultivácii existujúcich skládok v regióne Peja/Pec Brusel, Predbežné oznámenie Belgicko
dnes IPA - Podpora pre sociálne podniky Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes EIB - Iniciatíva EIB na posilnenie odolnosti – technická pomoc s infraštruktúrou (ERI-ITA) Luxemburg, Pridelenie zmluvy Luxembursko

Filter

  • Druh zákazky
  • Krajina zadávateľa
  • Dátum zverejnenia
Zrušiť filter