Veřejné zakázky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.Vybrané verejné zákazky

18. 1. Poistenie právnej ochrany zamestnancov Luxemburg, Pridelenie zmluvy Luxembursko
18. 1. Štúdia o ekonomickej hodnote systémov kvality EÚ, zemepisných označení (ZO) a zaručených tradičných špecialít (ZTŠ) Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
18. 1. Infoblox DDI Rijswijk, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Holandsko
18. 1. Lietadlá Trenčín, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
18. 1. Služby súvisiace s lesníctvom Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko
18. 1. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky Teramo, Dodatočné informácie Taliansko
18. 1. Vojenské vozidlá a súvisiace časti Vilnius, Dodatočné informácie Litva
18. 1. Služby týkajúce sa reklamnej kampane Teramo, Dodatočné informácie Taliansko
18. 1. NAIS - Network of Active I nternational Society EEIG Sundsvall, Európska hospodárska záujmová skupi… Švédsko
18. 1. NL-Petten: Rámcová dohoda o poskytovaní dočasných zamestnancov pre pracovisko spoločného výskumného centra v Pettene Petten, Pridelenie zmluvy Holandsko