Veřejné zakázky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.Vybrané verejné zákazky

dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci veterinárnej kontroly a kontroly bezpečnosti potravín v prípade dovozu na miestach hraničnej kontroly v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Dodávka hnacieho robota EMC pre laboratórium VeLA Ispra (VA), Predbežné oznámenie Taliansko
dnes Organizovanie a realizácia školiacich činností vo veci nového nariadenia o úradnej kontrole v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Školiace činnosti vo veci vyšetrovacích techník, ktoré sa majú nasadiť počas úradných kontrol s cieľom odstrániť potenciálne podvody v rámci agropotravinárskeho reťazca a elektronického obchodu v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Monitorovanie sociálnej situácie Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
dnes Opravy a údržba rozhlasových vysielačov Vilnius, Dodatočné informácie Litva
dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci legislatívy a kontroly zemepisných označení a tradičných špecialít garantovaných v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Organizovanie a vykonávanie školiacich činností vo veci novej právnej úpravy EÚ v oblasti zdravia zvierat v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“ Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
dnes Zemný plyn Kežmarok, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
dnes Reštauračné služby a podávanie jedál Košice, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko