Veřejné zakázky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.Vybrané verejné zákazky

12. 10. Asistenčné konferenčné služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci konferencií a iných podujatí v Belgicku Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
12. 10. Štúdia o alternatívnych komunikačných nosičoch v železničnom prostredí Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
12. 10. Demografia a zdravie podľa stupňa urbanizácie Brusel, Pridelenie zmluvy Belgicko
12. 10. Zamość, Dodatočné informácie Poľsko
12. 10. Rôzne špeciálne strojové zariadenia Lokca, Pridelenie zmluvy Slovensko
12. 10. Biochemické analyzátory Myjava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
12. 10. Elektronické merače Nitra, Dodatočné informácie Slovensko
12. 10. Softvérové podporné služby Bratislava, Pridelenie zmluvy Slovensko
12. 10. Odpratávanie snehu Bratislava, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Slovensko
12. 10. Antineoplastické činidlá Banská Bystrica, Pridelenie zmluvy Slovensko