Veřejné zakázky

Verejné zákazky sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré vypisuje štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajskými orgánmi, orgány EU, skupiny bánk ako Europská banka, Banka pre rozvoj a ďalšie.Vybrané verejné zákazky

19. 7. Výzva na vyjadrenie záujmu EACEA/2013/01 na zostavenie zoznamu odborníkov na pomoc pre Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v rámci riadenia programov Európskej únie Brusel, Dodatočné informácie Belgicko
19. 7. Systémový integrátor pre komunikačné a informačné systémy spracúvajúce utajované informácie EÚ Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
19. 7. EIB - Budovanie kapacít pre projekt obnovy energetického sektora Luxemburg, Predbežné oznámenie Luxembursko
19. 7. Bankové služby Amsterdam, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Holandsko
19. 7. Tlačiarenské vybavenie a súvisiace služby Brusel, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Belgicko
19. 7. Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Konžskej demokratickej republike Kinshasa, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Konžská demokratická republika
19. 7. Nadväzujúca štúdia o hospodárskych výhodách projektu ITER a projektu „Širší prístup” pre priemysel EÚ Luxemburg, Oznámenie o vyhlásení verejného obs… Luxembursko
19. 7. Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Trnava, Dodatočné informácie Slovensko
19. 7. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora Bonn, Dodatočné informácie Nemecko
19. 7. Obstarávanie prác na výstavbu novej väznice v Kišiňove Paríž, Dodatočné informácie Francúzsko